माघ २३ सल्यान –  बागचौर नगरपालिकाले वडा नं. १ मा पाँच वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरेका र हुँदै गरेका ३ लाखभन्दा माथिका विकास याेजनाहरुकाे प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेकाे छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माण हुने क्रममा रहेका विकास आयोजनाहरुको प्रारम्भिक विवरण अनुसार वडा नं.१ को कुल जम्मा विनियोजित बजेट रकम रु.५ करोड ७६ लाख २ हजार २९८। रहेकाे नगरपालिकाले जनाएको छ।

सडक पुर्वाधार

कुल जम्मा सडक पुर्वाधार तर्फ १ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ९८ ।

१) सहिद रिङरोड बरारुख, कोटबेत, हुर्की बजार हुँदै जीउला बाउगाउँ, सिर्सेनी, बयालेसम्म ट्रयाक ओपन तथा स्तरवृद्धि (क्रमागत) ८६ लाख ८२ हजार ४ सय ९८ वडा नं. १ को मुलढोका (विकासको मेरुदण्ड) को रूपमा विकास हुँदै ।

२) चारखोला मोटरबाटो पुल १२ लाख ।

३) धारेखोला देखि चौरेलको घरसम्म सडक स्तर वृद्धि ३ लाख ।

४) सिर्सेनी देखि बिसाउनसम्म सडक ट्र्याक ओपन ४ लाख ।

५) बयालडाँरी, ठिनबाङ, घारिखोला, पातिहाल्न सडक ट्र्याक ओपन तथा स्तर वृद्धि (क्रमागत) १२ लाख ।

६) उचाल्ने, माल्झुङ सडक ट्र्याक ओपन २० लाख, प्रदेश सरकार ।

७) ध्याप, बजारपाटा सडक निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।

८) महादेव मन्दिर देखि कोटबेतसम्म सडक निर्माण ३ लाख ।

९) सार्की चौर, वडा कार्याल हुँदै महादेव आविसम्म जोड्ने सडक निर्माण ८ लाख (क्रमागत) ।

१०) १ नं. वडाका सम्पुर्ण सडकहरू मर्मत ५ लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।

११) मुख्य सडकहरू मर्मत सम्भार (लेन्थ वर्कर पारिश्रमिक), ८ लाख ३० हजार ८०० (क्रमागत), स्थानीय सरकार।

विद्युत लाइन विस्तार

विद्युत लाइन विस्तार तर्फ जम्मा रु.६५ लाख ५० हजार ।

१) सिर्सेनी, घारिखोला, बाउनिगाउँ, चारखोला विद्युत लाईन विस्तार २३ लाख, स्थानीय सरकार ।

२) ठिनबाङ जिउला र दलित बस्ती विद्युत लाइन विस्तार २० लाख, स्थानीय सरकार ।

३) कोटबेत, ध्याप, स्यानिहम्पाल विद्युत लाइन विस्तार २२ लाख ५० हजार (क्रामागत), स्थानीय सरकार ।

खानेपानी

खानेपानी तर्फ कुल जम्मा १ करोड ४१ लाख ७७ हजार ।

१) उत्तिसेनि, किम्बास, सिर्सेनी, बाउनगाउँ खानेपानी मर्मत २२ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

२) तुसारे खोला कोटबेत लिफ्ट खानेपानी योजना (क्रमागत) ६५ लाख ७७ हजार, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी ।

३) फट्के गैराबेत लिफ्ट खानेपानी (क्रमागत) ३० लाख, स्थानीय सरकार ।

४) काँराचौर, दमाईगाउँ खानेपानी ४ लाख ५० हजार ।

५) पातिहाल्न चारखोला खानेपानी योजना ६ लाख, स्थानीय सरकार ।

६) ठिनबाङ दलित बस्ती खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।

७) कोटबेत खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।

८) ध्याप खानेपानी ट्यांकी (माथिल्लो) निर्माण ३ लाख ५० हजार ।

९) ध्याप खानेपानी ट्यांकी (तल्लो) निर्माण २ लाख ।

१०) जामिरबोट खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।

११) ढुरीगारे खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।

१२) ढाँरागाउँ खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।

सिँचाइ पोखरी तथा कुलो निर्माण

सिँचाइ तर्फ जम्मा रु.५० लाख ।

१) कोटबेत धारापानी सिँचाइ योजना निर्माण २२ लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

२) न्यायघाट कालाखेत, बरारुख सिचाइ योजना ६ लाख ।

३) पनेरिखोला ध्याप सिचाइ कुलो १० लाख (क्रमागत) ।

४) गोर्खेखोला देखि जीउला सिँचाइ कुलो निर्माण ३ लाख ५० हजार ।

५) चारखोला देखि सिमखेतसम्म सिँचाइ कुलो मर्मत १ लाख ५० हजार ।

६) कलाखेत सिँचाइ कुलो क्रमागत ७ लाख ।

शिक्षा पुर्वाधार विकास

शिक्षा पुर्वाधार विकास तर्फ जम्मा रु.९८ लाख १९ हजार ५०० ।

१) श्री सरस्वती शारदा आवि ठिनबाङ

i) दुइकोठे भवन रु. १६ लाख
ii) खेलमैदान निर्माण ५ लाख
iii) भवन मर्मत, कार्यालय व्यवस्थापन, बालविकास कक्षा व्यवस्थापन रु ३ लाख ५० हजार ।
iv) १ नगर अनुदान शिक्षक ५ लाख ०७ हजार, स्थानीय सरकार ।
v) घेराबार तथा भवन मर्मत २२ लाख २७ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)

२) श्री न्यायघाट आवि कोटबेत

i) दुइकोठे भवन रु. १६ लाख ।
ii) फर्निचर तथा कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ५० हजार ।
iii) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ।
iv) खेलमैदान निर्माण ३ लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
v) शिक्षण सहयोग अनुदान ५ लाख ०७ हजार ।

३) श्री महादेव आवि चौखे

i) दुई कोठे भवन निर्माण ५ लाख ।
ii) फर्निचर तथा खेलमैदान निर्माण ५ लाख ३८ हजार ५००, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी (कार्यान्वयन हुन बाँकी) ।
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ३ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।
iv) आन्तरिक दरबन्दी मिलानबाट प्रावि तहको १ स्थायी दरबन्दी व्यवस्थापन गरिएको ।

कृषि तथा पशुपालन

१) सिर्जनशील बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपालन कम्पनी लिमिटेड बानपा १ अनुदान, २० लाख, स्थानीय सरकार ।

गोरेटो बाटो निर्माण

गोरेटो बाटो निर्माण तर्फ जम्मा रु.१० लाख ३४ हजार ।

१) ध्याप गैराबेत बजारपाटा गोरेटो बाटो निर्माण २ लाख ५८ हजार ५००, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

२) बगराखोला देखि ढुङ्गे बिसौनीसम्म गोरेटो बाटो निर्माण २ लाख ५८ हजार ५००, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

३) लामाडाँडा देखि जीउलासम्म गोरेटो बाटो निर्माण २ लाख ५८ हजार ५००, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

४) बयालडाँरी देखि ठिनबाङसम्म गोरेटो बाटो निर्माण २ लाख ५८ हजार ५००, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

अन्य विविध

जम्मा रु.२३ लाख ०८ हजार ५०० ।

१) वडा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता ३ लाख ५० हजार ।

२) लक्षित वर्गका सिपमुलक तालिम (सिलाईकटाई तालिम) ५ लाख (क्रमागत)

३) रिचार्ज पोखरी निर्माण २ लाख ५८ हजार ५००, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

४) खरको छानो विस्थापन (५ वटा) २ लाख ५० हजार, प्रदेश सरकार ।

५) आमा समुहहरुको लागि बैठक भवन निर्माण (३ वटा), ७ लाख, स्थानीय सरकार ।

६) ठिनबाङ गोर्खेखोला र तुसारेखोला मसानघाट प्रतिक्षालय निर्माण २ लाख ५० हजार । ।

प्रकाशित मिति : २०७८ माघ २३ गते आइतवार