चैत १३ सल्यान – स्थानीय सरकारकाे कार्यअवधि सकिन लागे संगै आफ्नाे कार्यकालमा भएका विकास निर्माण याेजनाहरुकाे विवरण बागचौर नगरपालिकाले आइतबार वडा नं. -२ काे विवरण सार्वजनिक गरेसंगै १२ वटै वडाकाे विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको वडा नम्बर -२ मा पाँच वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माण हुने क्रममा रहेका विकास आयोजनाहरुको प्रारम्भिक विवरण अनुसार वडा नं.२ को कुल जम्मा विनियोजित बजेट रकम रु.१८ करोड ६८ लाख ७९ हजार ७०० रहेकाे नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सडक पुर्वाधार विकास

सडक पुर्वाधार विकास तर्फ जम्मा रु.३ करोड २४ लाख ४ हजार ।

१) खरीबोट, चिल्ढाले, बडाचौर सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति (क्रमागत), ४० लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार साझेदारी ।
२) बागचौर, बुके छहरा हुँदै लस्तम दलित टोल सडक ६६ लाख, प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
३) बागचौर सहिद गेट देखि पातिहाल्न रोडसम्म सडकमा सल्याब ५० लाख (क्रमागत), प्रदेश सरकार ।
४) थारमारे, चोरखोला देखि ठिनबाङ ज्युला सडक १० लाख, प्रदेश संसद विकास कोष ।
५) सिलनेटा जारमारे हुँदै भालुखोला जोड्ने सडक ४ लाख ५० हजार (क्रमागत)
६) चिल्ढाले गैराटोल, धनचुली हुँदै जारमारे सडक निर्माण १ लाख ५० हजार ।
७) लामाडाँडा आमा समूह भवन देखि मसिने खोला सडक निर्माण ५० हजार ।
८) बागचौर देखि चौराल जोड्ने सडक १ लाख ।
९) त्रिवेणी कटेज देखि लस्तम जोड्ने सडक ३ लाख (क्रमागत) ।
१०) राप्ती राजमार्ग देखि भानुभक्त आवि जोड्ने सडक ३ लाख ।
११) बागढुङ्गा आगरेखोला हुँदै बुकेछहरा जोड्ने सडक ५ लाख (क्रमागत) ।
१२) बल्लेचौर रातामाटा सडक १ लाख ।
१३) बडाचौर नारायण पुज्ने घारी घारी हुँदै जारमारे जोड्ने सडक २० लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
१४) त्रिवेणि आवि ठाँटिचौर हुँदै साइकुमारी जोड्ने सडक २ लाख ।
१५) थारमारे पिपलबोट देखि न्यायघाट जाने सडक ६ लाख ७७ हजार, स्थानीय सरकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी ।
१६) खरीबोट, लस्तम भ्युटावर हुँदै लाटागार पिपलबोट जोड्ने सडक १५ लाख, स्थानीय सरकार ।
१७) मिलनडाँडा, चौरा पिपल हुँदै चयालगाउँ जोड्ने सडक निर्माण २ लाख ।
१८) राप्ती राजमार्ग फर्साबोट हुँदै लस्तम जोड्ने सडक ४ लाख (क्रमागत)
१९) रारेचौर माथिल्लो चिल्ढाले हुँदै सेराचौर जोड्ने सडक १२ लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
२०) लस्तम, लाखुरीबोट, भ्युटावर जाने सडक सडक मर्मत तथा नाला निर्माण ६ लाख ७७ हजार, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी ।
२१) थारमारे बजारमा नाला निर्माण ५ लाख ।
२२) राप्ती राजमार्गबाट नगरपालिका कार्यालय भवन जाने बाटो स्तरोन्नति ५ लाख ।
२३) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोड देखि चयालगाउँ हुँदै रातपहरा सडक स्तरोन्नति ३० लाख, प्रदेश सरकार ।
२४) चोरखोला, मिलनडाँडा सडक तटबन्ध निर्माण ४ लाख ।
२५) वडाका सम्पूर्ण सडकहरु मर्मत १३ लाख (क्रमागत)
२६) मुख्य सडक मर्मत सम्भार (लेन्थ वर्कर पारिश्रमिक) १८ लाख (क्रमागत)

खानेपानी

खानेपानी तर्फ जम्मा रु.१ करोड १८ लाख ५० हजार ।

१) चयालगाउँ लिप्ट खानेपानी योजना ४० लाख (क्रमागत) स्थानीय सरकार ।
२) खरीबोट खानेपानी योजना २० लाख (क्रमागत), प्रदेश सरकार (विशेष अनुदान) ।
३) थारमारे इलाका प्रहरी कार्यालय लिफ्ट खानेपानी योजना १० लाख, संघीय संसद विकास कोष ।
४) लस्तम ज्युला खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
५) दाउलीबासा जारमारे खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
६) माथिल्लो चिल्ढाले खानेपानीको ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
७) तल्लो चिल्ढाले खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
८) बडाचौर, तिवाचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
९) पान्ढल खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१०) नाउलीचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ।
११) ठुलाचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१२) कुवाकन खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१३) तिबाचौर खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१४) आगरेखोला खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१५) चौराल खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
१६) थारमारे बजार खानेपानी मर्मत १ लाख ५० हजार ।
१७) लस्तम सिमलरुख खानेपानी १ लाख ।
१८) लामाडाँडा खरीबोट खानेपानी १ लाख ।
१९) ठिनबाङ ज्युला बैंसारुख खानेपानी १ लाख ।
२०) चिसीखोली खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ।
२१) लस्तम दलित टोल खानेपानी १ लाख ५० हजार ।
२२) लामाडाँडा लाखुरीबोट खानेपानी ट्यांकी २ लाख ।
२३) ठूलो बुर्ने सिम खानेपानी ट्यांकि निर्माण १ लाख ।
२४) बाँजबोट खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख ५० हजार ।
२५) पाल्नाधारा खानेपानी २ लाख ।
२६) बागचौर गैरासिम खानेपानी २ लाख ५० हजार ।
२७) फर्साबोट खानेपानी १ लाख ।
२८) पँनेराति खानेपानी लस्तम १ लाख ।
२९) धारातिका नाउला खानेपानी १ लाख ।
३०) पँनेरीखोला गैरा खानेपानी १ लाख ।
३१) खरीबोटे खानेपानी धारा १ लाख ५० हजार ।
३२) राहुल पँधेरो खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
३३) लामाडाँडा नाउली खानेपानी ट्यांकी निर्माण १ लाख ५० हजार ।
३४) चयालगाउँ खानेपानी ट्यांकी १ लाख ५० हजार ।
३५) बागचौर सिमपनेरी खानेपानी योजना ३ लाख ५० हजार ।

सिँचाइ पोखरी तथा कुलो निर्माण

सिंचाइ पोखरी तथा कुलो निर्माण तर्फ जम्मा रु.१ करोड ३२ लाख ।

१) जंघार सिँचाइ कुलो निर्माण १० लाख, प्रदेश सरकार ।
२) शारदा फारुला सिँचाइ कुलो निर्माण ५० लाख (क्रमागत), संघीय सरकार ।
३) टाट्के सिँचाइ कुलो १६ लाख, प्रदेश सरकार ।
४) दुईखोला चौराल टाट्के सिँचाइ कुलो ८ लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।
५) रिठ्ठाबोट टाट्के सिँचाइ कुलो ४ लाख, स्थानीय सरकार ।
६) जुम्लेबाँध सिँचाइ कुलो ३ लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।
७) खरीबोट ठुलाखेत सिँचाइ कुलो १० लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।
८) पान्ढल खोला सिँचाइ कुला १३ लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।
९) भालुखोला सिँचाइ कुलो ३ लाख (क्रमागत), स्थानीय सरकार ।
१०) सुन्टाले रह देखि भिम बहादुरका घरसम्म सिँचाइ कुलो २ लाख ।
११) गैरामिरा सिँचाइ कुलो १ लाख ५० हजार ।
१२) ठिनबाङखोला सिँचाइ कुलो १ लाख ।
१३) कोलबोट धाराखोली सिँचाइ पोखरी २ लाख ५० हजार ।
१४) सिँचाइ पोखरी अनुदान (८वटा) ८ लाख, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ।

विद्युत लाइन विस्तार

विद्युत लाइन विस्तार तर्फ जम्मा रु.६१ लाख ।

१) लस्तम चिसीखोली विद्युत लाइन विस्तार २० लाख, स्थानीय सरकार ।
२) रारेचौर इट्टाभट्टा देखि चिल्ढाले विद्युत विस्तार १० लाख, स्थानीय सरकार
३) सिलनेटा जारमारे विद्युत विस्तार ७ लाख, स्थानीय सरकार ।
४) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारे, लामाडाँडा चयालगाउँ विद्युत विस्तार १४ लाख, स्थानीय सरकार ।
५) २ नं. का अन्य विद्युत अपुग ठाउँमा विद्युत लाइन विस्तार १० लाख, स्थानीय सरकार ।

शिक्षा पुर्वाधार विकास

शिक्षा पुर्वाधार विकास तर्फ जम्मा रु.७ करोड ८३ लाख ।

१) जनकल्याण क्याम्पस थारमारे
i) भवन निर्माण ९० लाख, संघीय सरकार ।
ii) भवन निर्माण ६९ लाख, प्रदेश सरकार ।
iii) भवन निर्माण ५० लाख, विश्वविद्यालय अनुदान ।
iv) प्रवेश द्वार निर्माण तथा घेराबार ४ लाख, स्थानीय सरकार ।

२) जनकल्याण नमुना मावि थारमारे
i) बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण १ करोड ३० लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
ii) विज्ञान प्रयोगशाला ८ लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
iii) कार्यालय व्यवस्थापन ५ लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
iv) पुस्तकालय स्थापना ३ लाख ८३ हजार, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
v) ICT lab स्थापना २४ लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
vi) खानेपानी व्यवस्थापन ६ लाख ४१ हजार, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
vii) शौचालय निर्माण १७ लाख १५ हजार, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ।
viii) विद्यालय भवन निर्माण ७० लाख, संघीय सरकार, नमुना विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम । (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)
ix) खेलमैदान पर्खाल निर्माण ४५ लाख स्थानीय सरकार ।
x) शिक्षण सहयोग अनुदान ६ लाख २४ हजार ।
xi) कक्षा (१-३) मा पढ्नको लागि कोठा (Room to read) कार्यक्रम लागु गरिएको ।

३) श्री माध्यमिक विद्यालय लस्तम बनेचौर
i) खेलमैदान निर्माण ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) चारकोठे भवनको तला थप १८ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) खानेपानी ट्यांकी निर्माण २ लाख, स्थानीय सरकार ।
iv) Wash शौचालय ५ लाख २५ हजार, स्थानीय सरकार ।
v) विज्ञान प्रयोगशाला ६ लाख ५० हजार, संघीय सरकार सरकार सशर्त अनुदान ।
vi) अपाङ्ग मैत्री शौचालय १० लाख, प्रदेश सरकार ।
vii) खेलमैदान निर्माण १० लाख, संघीय संसद विकास कोष ।
viii) ICT ल्याब ६ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
ix) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार
x) दुई कोठे पक्की भवन निर्माण १८ लाख, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
xi) शिक्षण सहयोग अनुदान ८ लाख १८ हजार, स्थानीय सरकार ।

४) श्री भानुभक्त आवि माथिल्लो चिल्ढाले
i) फर्निचर खरिद तथा झ्यालढोका मर्मत २ लाख ५० हजार ।
ii) शिक्षण सहयोग अनुदान स्थानीय सरकार ६ लाख ७ हजार ।
iii) कक्षा (१-३) मा पढ्नको लागि कोठा कार्यक्रम लागू गरिएको ।

५) श्री गणेश आवि बडाचौर
i) फर्निचर खरिद तथा फिल्ड निर्माण २ लाख ५० हजार ।
ii) खेलमैदान तथा घेराबार १३ लाख १५ हजार, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । (कार्यान्वयनको क्रममा रहेको)
iii) शिक्षण सहयोग अनुदान ६ लाख ७२ हजार, स्थानीय सरकार । यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ प्रावि तहको कोटा र १ बालविकास कोटामा शिक्षकको व्यवस्थापन गरिएको ।

६) श्री बुद्ध आवि चयालगाउँ
i) २ कोठे भवन निर्माण १६ लाख, संघीय सरकार सशर्त अनुदान ।
ii) भवनको अपुग कामको लागि थप रकम ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) फर्निचर खरिद १ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान ४ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।

७) श्री त्रिवेणी आवि ठाँटिचौर
i) भवन रेट्रोफिटिङ १५ लाख, संघीय सरकार ।
ii) भवन निर्माण ३ लाख ।
iii) कार्यालय व्यवस्थापन १ लाख ५० हजार ।
iv) फर्निचर खरिद १ लाख ५० हजार ।
iv) शिक्षण सहयोग अनुदान हजार, ५ लाख ९० हजार, स्थानीय सरकार ।
v) आन्तरिक दरबन्दी मिलान बाट १ प्रावि तहको शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको ।

८) श्री भानुभक्त जागृति आवि तल्लो चिल्ढाले
i) घेराबार, फर्निचर खरिद तथा शिक्षण सहयोग अनुदान ३ लाख ५० हजार, स्थानीय सरकार ।

स्वास्थ्य तथा सरसफाइ

स्वास्थ्य तथा सरसफाइ तर्फ जम्मा रु.४६ लाख ।

१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थारमारे
i) घेराबार तथा वाल निर्माण ४ लाख, स्थानीय सरकार
ii) पोस्टमार्टम भवन निर्माण १० लाख, स्थानीय सरकार ।
iv) खानेपानी मर्मत तथा व्यवस्थापन १ लाख, स्थानीय सरकार ।
v) प्रतिक्षालय निर्माण १ लाख, नगर प्रमुखको व्यक्तिगत सहयोगमा ।
२) आँखा उपचार केन्द्र स्थापना १५ लाख ।
३) खरीबोट बजारमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण ९ लाख ।
४) ल्यान्डफिल साइड निर्माण ६ लाख, स्थानीय सरकार

कृषि तथा पशुपालन

कृषि तथा पशुपालन तर्फ जम्मा रु.४४ लाख ।

१) प्लास्टिक टनेल निर्माण अनुदान ५० वटा १० लाख, स्थानीय सरकार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।
२) जीवन डेरी उद्योग बागचौर दुध संकलन केन्द्र संचालन तथा गाडी खरिद अनुदान ३४ लाख (क्रमागत), प्रदेश सरकार कृषि विकास कार्यालय सल्यान ।

पर्यटन प्रवर्द्धन

पर्यटन प्रवर्द्धन तर्फ जम्मा रु.२ करोड ०३ लाख ५० हजार ।

१) अग्लाटाकुरा भ्युटावर
i) फिल्ड निर्माण ४५ लाख (क्रमागत)
ii) हेलिप्याड निर्माण ५ लाख
iii) भ्युटावर निर्माण ५५ लाख
iv) रेलिङ निर्माण ५ लाख ।
v) मन्दिर मर्मत २ लाख ५० हजार
vi) मन्दिर घेराबार तथा प्रवेश द्वार निर्माण ६ लाख ।
vii) भ्युटावर परिसर बाहिरी र भित्री घेराबार १९ लाख ।
viii) शौचालय निर्माण ५ लाख ।
ix) मञ्च तथा ट्रस्ट निर्माण १२ लाख (क्रमागत) ।
२) सहिद पार्क बागचौर १३ लाख (क्रमागत) ।
३) थारमारे पिपलचौतारा पार्क १० लाख (क्रमागत) ।
४) बिपिन भण्डारी फाउन्डेसन (संग्रहालय निर्माण) २५ लाख, स्थानीय सरकार । (कार्यान्वयन हुन बाँकी)
५) सहिद गेट रङरोगन १ लाख ।

ट्राफिक तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन

ट्राफिक तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तर्फ जम्मा रु.४० लाख ५० हजार ।

i) बागचौर, थारमारे बजार सडक सोलार बत्ती १० लाख, स्थानीय सरकार ।
ii) थारमारे बजार सिसि क्यामरा तथा कन्ट्रोलर सिस्टम जडान ५ लाख, स्थानीय सरकार ।
iii) थारमारे बजार ट्राफिक आइलन निर्माण २ लाख ५० हजार ।
iv) ट्राफिक संकेत तथा होडिङ्बोर्ड २ लाख २५ हजार ।
v) ईलाका प्रहरी कार्यालय थारमारे कार्यालय व्यवस्थापन ७ लाख ५० हजार (क्रमागत) ।
iv) गाडी मर्मत २ लाख ५० हजार ।
v) गोलघर, गेट तथा वाल निर्माण ५ लाख ।
vi) भवन मर्मत २ लाख ५० हजार ।
vii) घेराबार ३ लाख ।
viii) खानेपानी फिल्टर उपकरण खरिद २५ हजार ।

गोरेटो बाटो तथा पदमार्ग निर्माण

गोरेटो बाटो तथा पदमार्ग निर्माण तर्फ जम्मा रु.५७ लाख ३८ हजार ७०० ।

१) नयाँबस्ती अग्लाटाकुरा भ्युटावर पदमार्ग निर्माण २७ लाख ५० हजार (क्रमागत), स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी ।
२) खरीबोट सतिघाट गोरेटो निर्माण ७ लाख, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी ।
३) तल्लो चिल्ढाले देखि माथिल्लो चिल्ढाले जाने गोरेटो बाटो निर्माण १४ लाख २३ हजार २००, स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साझेदारी ।
४) पान्ढल, राउटेरह्या, गतेरा, चिल्ढाले धारेपानी गोरेटो बाटो निर्माण २ लाख ८८ हजार ५०० ।
५) खरीबोट चोर्थेनी सिमलारुख नौघर, अमरको घर हुँदै पिपलबोट जाने गोरेटो बाटो निर्माण ५ लाख ७७ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।

अन्य विविध

अन्य विविध तर्फ जम्मा रु.५८ लाख ७७ हजार ।

१) रिचार्ज पोखरी निर्माण १० लाख ७७ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ।
२) लक्षित वर्गका लागि सिपमुलक तालीम (स्विटर बुनाई) ५ लाख (क्रमागत) ।
३) लोपोन्मुख पञ्चेबाजा तालीम ५ लाख ।
४) वडा नं. २ बहुउद्देश्यीय भवन ३० लाख ।
५) वडा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन ७ लाख (क्रमागत) ।

अन्य वडाहरुकाे विवरण हेर्न तल दिइएको वडा अनुसारकाे लिङकमा क्लिक गर्नुहाेस;

वडा नं. -१ https://janasahara.com/archives/6743

वडा नं. -३ https://janasahara.com/archives/7373

वडा नं. -४ https://janasahara.com/archives/7817

वडा नं. -५ https://janasahara.com/archives/7648

वडा नं. -६ https://janasahara.com/archives/6835

वडा नं. -७ https://janasahara.com/archives/7691

वडा नं. -८ https://janasahara.com/archives/8562

वडा नं. -९ https://janasahara.com/archives/8425

वडा नं. -१० https://janasahara.com/archives/7546

वडा नं. -११ https://janasahara.com/archives/6880

वडा नं. -१२ https://janasahara.com/archives/8164

प्रकाशित मिति : २०७८ चैत्र १३ गते आइतवार