पुस २० काठमाडौ – शिक्षकहरुकाे जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरिएकाे छ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले जिल्लान्तर सरुवा गर्दा शिक्षकको खुला विज्ञापन र बढुवालाई असर नपर्ने गरी केन्द्रले सरुवा फुकुवा गरेको बताएको छ। जिल्लान्तर सरुवा गर्दा समान तह र श्रेणी, विषय मिल्ने भाएमा नियमानुसार रिक्त भए मात्रै गर्न सकिने छ । गत २०७८ साल चैत मसान्त सम्मको रिक्त दरबन्दी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत विज्ञापन भएकोले परीक्षापछि राजीनामा, जिल्लान्तर सरुवा या कुनै कारण शिक्षकको मृत्यु भई पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्र सो पदमा सरुवा गर्न मिल्ने शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले ७७ वटै  जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुलाई  निर्देशन गर्दै परिपत्र गरेकाे छ।

खुला विज्ञापन र बढुवालाई असर नपर्ने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिइएको र पारस्परिक बाहेक अन्य सरुवाको सन्दर्भमा केन्द्रबाट खुद पुल दरबन्दी कायम भएको स्थानीय तहमा खुद पुल दरबन्दी कायम रहेसम्म जिल्लान्तर सरुवा गर्न नपाउने यद्यपि जिल्लान्तर सरुवा भई शिक्षक आउन चाहेको स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न पहिले नै भइसकेको अवस्थामा भने सरुवा गर्न सकिने निर्देशन पत्रमा उल्लेख छ।

पारस्परिक सरुवामा शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ को (२ क) अनिवार्य रुपमा पालना गरी सरुवापछि राजीनामा दिने शिक्षकको सेवा अवधिको आधारमा न्यूनतम एक वर्ष अनिवार्य सेवा गर्ने (उमेरको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने बाहेक) व्यवस्था मिलाई त्यसपछि मात्र राजीनामा स्वीकृत गर्न केन्द्रले निर्देशन समेत दिएको छ।

निर्देशन पत्रकाे पुर्णपाठ

प्रकाशित मिति : २०७८ पुष २० गते मङ्गलवार